Digitalni elektronski sistemi

UNI, 4. semester (2-0-2)

Vsebina

Postopek zasnove digitalnega elektronskega sistema. Predstavitev možnih tehnoloških izvedb in ocena posamezne ciljne tehnologije s stališča porabe moči, velikosti, zmogljivosti, cene, časa zasnove in izdelave. Predstavitev delovanja digitalnega sistema na nivoju RTL (angl.: Register-Transfer Level). Delitev digitalnega sistema na krmilni in podatkovni del. Primer zasnove preprostega digitalnega elektronskega sistema: od algoritma do izvedbe v ciljni tehnologiji. Zasnova in izvedba mikroračunalnika: arhitektura in specifikacija delovanja, opis ukazov in razlaga časovnega poteka operacij v posameznem urnem ciklu, zasnova in opis gradnikov (pomnilnik, procesorski del, krmilna logika, vodila) s strojno opisnim jezikom, izdelava gradnikov in njihova integracija v digitalni sistem. Priprava testnih programov za preizkus delovanja izdelanega mikroračunalnika.

Gradivo za predavanja 2022 je v spletni učilnici e.fe.

Literatura

 1. A. Trost: Osnove modeliranja digitalnega vezja v strojno-opisnem jeziku, FE, 2020
 2. Harris & Harris: Digital Design and Computer Architecture, Morgan Kaufmann, 2007
 3. B.J. LaMeres: Quick Start Guide to VHDL, Springer, 2019
 4. A. Trost: "Načrtovanje digitalnih vezij v jeziku VHDL", založba FE/FRI, 2011
 5. M. M. Mano: "Logic and Computer Design Fundamentals", Prentice Hall, 2007

Projekt

Laboratorijske vaje

Laboratorijske vaje začnemo 28.2.2022. Razdelitev v skupine:

  ponedeljek 13h15, LEV, R-Ž (sk3a)
  četrtek 16h15, LRNV, J-P (sk2a)
  četrtek 16h15, LEV, A-H (sk1a)

Gradivo za predavanja

 • Uvod (pdf) in digitalni sistemi (pdf)*
 • Model in realno vezje (pdf)*
 • VHDL signali, izrazi (pdf)
 • VHDL obnašanje vezja (pdf)
 • VHDL komponente (pdf), Grafični Test Bench
 • VHDL povzetek (pdf)
 • Sekvenčna vezja in stroji stanj (pdf)*
 • Programirljiva vezja (pdf)*
 • Načrtovanje na ravni registrov (pdf)*
 • Pravila za sintezo (pdf)
 • Vodila in vmesniki (pdf)*
 • Zaporedni vmesniki (pdf)*
 • Mikrosekvenčnik (pdf)*
 • Digitalni sistemi in procesorji (pdf)*

* gradivo ima na koncu povzetek vprašanj za utrjevanje snovi.

Literatura

 1. A. Trost: "Osnove modeliranja digitalnega vezja v strojno-opisnem jeziku", FE, 2020
 2. B. Mealy, F. Tappero: "Free Range VHDL", freerangefactory.org, 2018
 3. W.J. Dally, R.C. Harting, T.M. Aamodt, "Digital Design Using VHDL", Cambridge University Press, 2016
 4. A. Trost: "Načrtovanje digitalnih vezij v jeziku VHDL", založba FE/FRI, 2011
 5. M. M. Mano: "Logic and Computer Design Fundamentals", Prentice Hall, 2007

Projekt: elektronske orgle

Laboratorijske vaje

Urnik laboratorijskih vaj: sreda 15h (LEV, M-Ro), četrtek 11h (LEV, Ru-Z), četrtek 16h (LRNV, A-K)

Povezava za prenos datotek: file_sharing

 1. Vhodno-izhodni vmesnik (avdio_vmes.zip)
 2. Kombinacijska vezja
 3. PWM (sistemDES3.qar)
 4. Sekvenčno digitalno sito (TestFIR.vhd)
 5. Oscilator s pulzno-širinskim modulatorjem (sistem.zip)
 6. Generator tonov (generator.zip)
 7. Generator sinusnih tonov (rom.vhd), PS/2 vmesnik (testPS2.vhd), VGA (DE0_VGA.zip)
 8. Generator z ovojnico, Vmesnik z dekodirnikom, Grafika s slikami (grafikaTB.vhd)
 9. Preizkus generatorja, sistemPS.zip, Preizkus grafike

Gradivo za predavanja

 • Pregled FPGA (pdf)
 • Načrtovanje na nivoju RTL (pdf)
 • Pravila za sintezo (pdf)
 • Vodila in vmesniki (pdf)
 • Zaporedni vmesniki (pdf)
 • Mikrosekvenčnik in procesor (pdf)

Projekt: Red Pitaya digitalni osciloskop (pdf)

Vabilo

Vabljeni na predavanje v sredo 26.4. ob 17h-18h v P11, ki ga organiziramo s podjetjem Avnet Silica. Podjetje se ukvarja z distribucijo elektronskih komponent in svetovanjem razvojnim inženirjem. Predstavljene bodo aktualne tehnologije in novosti s področja FPGA, razvojna orodja in znanja, ki se pričakujejo od današnjih razvojnikov.

Laboratorijske vaje

Drugo poročilo iz laboratorijskih vaj pripravite do 12.6. in oddajte v obliki pdf po elektronski pošti. Poročilo naj bo v obliki kratkega opisa komponente IP (IPosc, IPgraf oz. IPvmesnik), ki obsega največ 2 strani. Poleg poročila oddajte tudi arhivsko datoteko (*.zip) z vašo komponento (samo arhiv komponente, ne celega projekta!). Opis komponente IP naj vsebuje:

 1. Shema vezja (Navodila za Eagle)
 2. Vhodno-izhodni vmesnik
 3. Kombinacijska vezja (Navodila za Vivado)
 4. Sekvenčno digitalno sito (TestFIR.vhd)
VmesnikGrafikaLogika
 1. Testni projekt (ProjDES17.zip)

Gradivo za predavanja

 • Pregled FPGA (pdf)
 • Načrtovanje (pdf) in pravila (pdf)
 • Vodila in vmesniki (pdf)
 • Zaporedni vmesniki (pdf)
 • Mikrosekvenčnik in procesor (pdf)

Projekt: Red Pitaya logični analizator (pdf)

Poročilo

Laboratorijske vaje

Laboratorijske vaje se začnejo 8.3., o razdelitvi v skupine se bomo dogovorili na predavanjih.
Predlog: A-Ka četrtek 16h, Kl-Pa četrtek 18h, Pe-Ž torek 16h.

(c) LNIV 2022