Uvod v komunikacijsko elektroniko

VS 1. stopnja, 2. letnik, 1. semester (3-0-2)

Vsebina

Predmet poglobi razumevanje elektronskih sklopov za zajem, obdelavo in prenos telekomunikacijskih signalov. Razumevanje delovanja analognih in digitalnih elektronskih vezij, torej gradnikov, ki se uporabljajo pri telekomunikacijskih in multimedijskih sistemih. Obravnavane teme:

Literatura

 1. T. L. Floyd, Electronics Fundamentals: Circuits, Devices and Applications, Prentice Hall, 2003
 2. Lessons in Electric Circuits, https://www.allaboutcircuits.com/textbook/, 2023
 3. A. Trost, Načrtovanje digitalnih vezij v jeziku VHDL, založba FE/FRI, 2011
Poglavja predavanjVaje
 • Uvod, elementi in elektronska vezja
 • Serijska in paralelna vezja
 • Kondenzatorji
 • Tuljave
 • Poprevodniki: diode
 • Bipolarni tranzistorji
 • FET tranzistorji
 • Digitalna vezja
 • Strojno opisni jezik
 1. shema vezja (Vaja1.pdf)
 2. tiskano vezje (Vaja2.pdf)
 3. usmerniki (Vaja3.pdf)
 4. Greatzov mostič (Vaja4.pdf)
 5. ojačevalnik (Vaja5.pdf)
 6. branje ADC (Vaja6.pdf)
 7. skaliranje signala (Vaja7.pdf)
 8. digitalno sito (Vaja8.pdf, TestFIR.vhd)
 9. preizkus sita (Vaja9.pdf, vaja9.zip)

(c) LNIV 2023