Programirljivi digitalni sistemi

VS, 2. semester (2-0-2)

Vsebina

Digitalna elektronika, osnovni elementi, prednosti digitalne izvedbe elektronskih vezij. Tehnologije izdelave digitalnih sistemov: tiskana vezja z logičnimi gradniki in programirljive naprave.

Logični napetostni nivoji, pozitivna in negativna logika. Osnovna logična vrata, izbiralniki, dekodirniki, flip-flopi, registri in pomnilniki. Vezave digitalnih gradnikov: zaporedna, vzporedna in povratna s primeri tipičnih vezij. Opis logičnega vezja z diagramom stanj in z mikrooperacijami.

Delovanje programirljivih vezij, mikrokrmilnikov in preprostega mikroprocesorja. Praktična izvedba digitalnih sistemov na razvojni plošči s programirljivim vezjem. Primerjava med izvedbo digitalnega sistema s procesorjem in z namenskim vezjem.

Literatura

1. A. Trost, Uvod v programirljive digitalne sisteme, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 2016
2. Harris & Harris: Digital Design and Computer Architecture, Morgan Kaufmann, 2007
3. M. M. Mano, Logic and Computer Design Fundamentals, Prentice Hall, 2007.
4. A. Moore, FPGA for Dummies, 2nd Intel Special Eddition, John Wiley & Sons, 2017

Gradivo za predavanja in navodila za vaje so na e.fe.

Laboratorijske vaje

Priročnik za laboratorijske vaje: pds-vaje.html
Kratka navodila za delo s programsko opremo Quartus.

Laboratorijske vaje začnemo 24.2.2023. Razdelitev v skupine:
četrtek 14h15, LRNV, (sk2a, J-Per)
petek 15h00, LRNV, (sk1a, A-I)
petek 16h45, LRNV, (sk3a, Pet-Ž)

Izpit

Na pisnem izpitu bo 10 nalog z več odgovori, od katerih je samo eden pravilen. Pogoj za opravljanje izpita so opravljene laboratorijske vaje in oddana poročila.

Primeri izpitnih nalog: Vaje.pdf

(c) LNIV 2022