Uvod v programirljive digitalne sisteme

Andrej Trost

Založba FE
Fakulteta za elektrotehniko
Ljubljana, 2016

Elektronski izvod: UvodPDS.pdf (2016)

Posodobljeno učno gradivo po poglavjih

Poglavje
1. Uvod v digitalna vezja
2. Digitalni signali
3. Logična vrata (2019)
4. Kombinacijski gradniki
5. Sekvenčna vezja (2020)
6. Načrtovanje vezij
7. Programirljiva logika
8. Digitalni sistemi
Vaje (2020)

Literatura

1. F. Vahid, Digital design, John Wiley & Sons, 2006(2011)
2. M. M. Mano, Logic and Computer Design Fundamentals, Prentice Hall, 2007.
3. K. Parnell, N. Mehta, Programmable Logic Design Quick Start Handbook, Xilinx, 2004
4. J. F. Wakerly, Digital Design Principles and Practices, Prentice Hall, 2000.
5. M. Ercegovac, T. Lang, J. H. Moreno, Introduction do Digital Systems, John Wiley & Sons, 1999.
6. A. Moore, FPGA for Dummies, Altera Special Eddition, John Wiley & Sons, 2014

(c) LNIV 2022