Uvod v komunikacijsko elektroniko

1. stopnja, 2. letnik, 1. semester (3-0-2)

Vsebina

Predmet poglobi razumevanje elektronskih sklopov za zajem, obdelavo in prenos telekomunikacijskih signalov. Razumevanje delovanja analognih in digitalnih elektronskih vezij, torej gradnikov, ki se uporabljajo pri telekomunikacijskih in multimedijskih sistemih. Seznanitev s stanjem na področju realizacije komunikacijskih vezij s poudarkom na tehnološki izvedljivosti, ekonomski upravičenosti in tehnoloških trendih.

Teme, ki jih predmet obravnava so :

Literatura

 1. Donald A. Neamen, Microelectronics: Circuit analysis and Design, 2010
 2. L. A. Pleteršek, Načrtovanje analognih integriranih vezij v tehnologijah CMOS in BiCMOS, Založba FE in FRI, Ljubljana 2018
 3. T. L. Floyd, Electronics Fundamentals: Circuits, Devices and Applications, Prentice Hall, 2003
 4. T. E. Price, Analog electronics, Prentice Hall, 1997
 5. J. Mlakar, Linearna vezja in signali, Založba FE in FRI, 2002
 6. A. Sešek, Predavanja UKE 21/22
 7. A. Sešek, Predavanja UKE 22/23
Poglavja predavanjVaje
 • Uvod
 • Polprevodniški elementi
 • CMOS tehnološki proces
 • CMOS priključki in povezovanje vezij
 • CMOS elementi
 • CMOS digitalna vezja
 • CMOS logična vrata
 • CMOS osnovna analogna vezja
 • Osnove operacijskih ojačevalnikov
 • Operacijski ojačevalniki
 • Metode reševanja vezij
 • Reševanje osnovnih vezij
 • Uvod v LT Spice
 • Naloge diode, polvalni usmernik, greatz
 • 1. lab. vaja : Diode, polvalni usmernik, polnovalni usmernik
 • 2. lab. vaja: Mostično vezje, pasivni filtri
 • Naloge digitalna vezja
 • 3. lab. vaja: Inverer, NOR vrata, Schmitov prožilnik
 • 4. lab. vaja: Bipolarni transistor, Darlington, ojačevalnik
 • Naloge OPAMP
 • 5. lab. vaja: LED dioda, fotoupornik, Opto-sklopnik
 • 6. lab. vaja: MOS transistor, ojačevalnik
 • 7. lab. vaja: Invertitajoči, neinvertirajoči in transimpedančni ojačevalnik ter seštevalnik
 • 8. lab. vaja: Instrumentacijski ojačevalnik, mostično vezje
 • 9. lab. vaja: Nizko, visoko in pasovno propustni aktivni filtri
 • (c) LNIV 2022