Integrirani mikrosistemi in analogno digitalna integrirana vezja

3. stopnja

Vsebina

Cilj tega predmeta je seznaniti študenta z modernimi načrtovalskimi in tržnimi metodami ter tehnologijami na področju mikro in nanoelektronike.

Študent lahko izbere med nasalednjimi temami:

Literatura

  1. L. A. Pleteršek, Načrtovanje analognih integriranih vezij v tehnologijah CMOS in BiCMOS, Založba FE in FRI, Ljubljana 2018
  2. E. Carey, S. Lidholm: Millimeter-Wave Integrated Circuits, Springer, New York, 2005
  3. W. Mc. Sansen: Analog Design Essentials, Springer, Dordrecht, 2006
  4. Fayed, M. Ismail: Adaptive Techniques for Mixed Signal System on Chip, Springer, 2006
  5. S. G. Narendra, A. Chandrakasan: Leakage in nanometer CMOS technologies, Springer, 2005

(c) LNIV 2022