Analogna integrirana vezja in sistemi

2. stopnja, 1. letnik, 2. semester (3-0-2)

Vsebina

Glavna naloga predmeta Analogna integrirana vezja in sistemi (AIVS) je predstavitev načrtovalskih orodij študentom ter njihova uporaba pri načrtovanju integriranih vezij. Obravnavajo se osnovni gradniki vezij, ki so uporabljena v integriranih sistemih.

Teme, ki jih predmet obravnava so :

Literatura

 1. P.R. Gray, "Analysis and Design of Analog Integrated Circuits," John Wiley & Sons, Inc. 2001
 2. C. Tomazou, G. Moschytz, B. Golbert, "Trade-offs in Analog Circuit Design," Kluwer 2002
 3. R.J.Baker, "CMOS: Circuit Design, Layout, and Simulation, 2nd, Revised Edition," Wiley 2007
 4. A. Pleteršek, Načrtovanje analognih integriranih vezij v tehnologijah CMOS in BiCMOS, Založba FE in FRI, Ljubljana 2018
 5. A. SeŇ°ek, Predavanja AIVS 21/22
Poglavja predavanjVaje
 • Uvod v AIVS
 • Specifikacije integriranih vezij
 • Trenutne in bodoče tehnologije izdelave integriranih vezij, CMOS tehnologija (parametri)
 • Osnovni postopki za obdelavo polprevodnikov, priprava na prve vaje
 • CMOS tehnologija, Osnovni elementi v CMOS-u
 • Deli integriranega vezja, CMOS inverter, Smithov prožilnik
 • Tokovna zrcala, TC diode, šum
 • Napetostne in tokovne reference
 • Komparatorji
 • Osnove CMOS ojačevalnikov
 • Uvod v simulacijski program
 • 1. lab. vaja: NMOS in PMOS
 • 2. lab. vaja: Inverter
 • 3. lab. vaja: Prenosno stikalo
 • 4. lab. vaja: Asinhroni in sinhroni števec
 • 5. lab. vaja: Tokovne preslikave in kaskoda
 • 6. lab. vaja: Schmitov prožilnik
 • 7. lab. vaja: Jedro napetostne reference - bandgap
 • 8. lab. vaja: Napetostna in tokovna referenca
 • 9. lab. vaja: Napetostni primerjalnik
 • 10. lab. vaja: Transadmitančni ojačevalnik (OTA) >/li>
 • (c) LNIV 2022