Integrirana vezja pri visokih frekvencah

2. stopnja, 2. letnik, 1. semester (3-0-2)

Vsebina

Cilj predmeta je razumevanje in uporaba specifičnih elementov vezji in sistemov za visoke frekvence ter uporabe specifičnih metod analize, sinteze ter načrtovanja z uporabo CAD načrtovalskih orodji in meritev visokofrekvenčnih vezji in sistemov. Poleg tega se bodo študentje sposobni analizirati karakteristike nekaterih VF vezji in sistemov in bili sposobni uporabiti osnovne koncepte elektromagnetne združljivosti.

Teme, ki jih predmet obravnava so :

Literatura

 1. M. Steer, Microwave and RF design, A systems approach, SciTech publishing, 2013
 2. G. B. Roberto Sorentino, Microwave and RF Engineering, New York: Wiley, 2010
 3. D. M. Pozar, Microwave engineering, Wiley, 2012
 4. B. Razavi, RF microelectronics, New York: Pearson international, 2012
 5. R. C. Paul, Electromagnetic compatibility, Wiley, 1992
 6. D. Kostevc, Poglavja iz mikrovalov, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2005
 7. A. Sešek, Predavanja IVVF 2021/22
 8. A. Sešek, Predavanja IVVF 2022/23
Poglavja predavanjVaje
 • Vezja pri visokih frekvencah - glavne informacije
 • Vezja pri visokih frekvencah - uvod
 • Visokofrekvenčni sistemi
 • Prenosne linije I. del
 • Prenosne linije II. del
 • S parametri
 • Smerni grafi
 • Pasivni elementi pri visokih frekvencah
 • Aktivni elementi in tehnologije pri visokih frekvencah
 • Visokofrekvenčni ojačevalniki
 • 1. lab. vaja: Visokofrekvenčni sistemi
 • 2. lab. vaja: Komunikacijski kanal
 • 3. lab. vaja: Smithov diagram
 • 4. lab. vaja: Ubiralka s koncentriranimi elementi
 • 5. lab. vaja: Ubiranje s štrclji
 • 6. lab. vaja: S parametri
 • 7. lab. vaja: ABCD parametri
 • (c) LNIV 2022