Digitalna integrirana vezja in sistemi

MAG, 3. semester (3-0-2)

DIVS 2020

Gradivo

  1. Programirljiva vezja in razvojna orodja Xilinx, http://lniv.fe.uni-lj.si/xilinx/
  2. Zynq, http://www.xilinx.com/products/silicon-devices/soc/zynq-7000.html
  3. Vivado, http://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html
  4. Zedboard, http://zedboard.org/product/zedboard
  5. Red Pitaya, http://redpitaya.com/
  6. Sinusni generator: Verilog, VHDL Sinus wave generator
Prosojnice za predavanjaGradivo za vaje

Laboratorijske vaje

Za zaključek laboratorijskih vaj je potrebno narediti projekt v katerem uporabite vsaj eno lastno komponento, ki je vključena v sistem na čipu in povezana s procesorjem. Napišite tudi program (C, Python..) za krmiljenjenje sistema na razvojni plošči in preizkusite delovanje na oddaljenem računalniku. Oddajte v spletno učilnico datoteke z opisom vezja (*.vhd ali *.v), program in poročilo. Primere starih študentskih projektov najdete na: LNIV Xilinx.

V poročilu opišite sistem in ocenite izdelano komponento s stališča:

Konzultacije o projektu in zagovor projekta med zimskim izpitnim obdobjem ob torkih in četrtkih na Zoom (po dogovoru na elektronsko pošto Andrej.Trost@fe...).

Zasnova mikroelektronskih vezij

(c) LNIV 2022