Fakulteta za elektrotehniko - Tržaška 25 - 1000 Ljubljana - Slovenija

Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Phone: +386 1 4768 351

Predmeti

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

Dodiplomski (stari)

Podiplomski (stari)

Projekti in diplome

Elektronska knjiga

Predmet: Programirljivi digitalni sistemi

Uvod v programirljive digitalne sisteme

Andrej Trost

Založba FE
Fakulteta za elektrotehniko
Ljubljana, 2016

Elektronski izvod: UvodPDS_2016.pdf

Posodobljeno učno gradivo po poglavjih:

Poglavje
1. Uvod v digitalna vezja
2. Digitalni signali
3. Logična vrata (2019)
4. Kombinacijski gradniki
5. Sekvenčna vezja (2020)
6. Načrtovanje vezij
7. Programirljiva logika
8. Digitalni sistemi
Vaje (2020)

Literatura

1. F. Vahid, Digital design, John Wiley & Sons, 2006(2011)
2. M. M. Mano, Logic and Computer Design Fundamentals, Prentice Hall, 2007.
3. K. Parnell, N. Mehta, Programmable Logic Design Quick Start Handbook, Xilinx, 2004
4. J. F. Wakerly, Digital Design Principles and Practices, Prentice Hall, 2000.
5. M. Ercegovac, T. Lang, J. H. Moreno, Introduction do Digital Systems, John Wiley & Sons, 1999.
6. A. Moore, FPGA for Dummies, Altera Special Eddition, John Wiley & Sons, 2014
(c) LNIV 2016