Teme diplom in projektov za študente

Informacije o diplomskih nalogah

Za vse informacije o možnih diplomskih in zaključnih nalogah se oglasite prosim pri prof. Andreju Žemvi , izr.prof. Andreju Trostu in doc. Aleksandru Sešku ali v Laboratoriju za načrtovanje integriranih vezij.

Na voljo so tudi zanimive diplomske naloge v sodelovanju z naslednjimi podjetji (inštituti):
- IskraTel, Kranj   (področja: telekomunikacije, računalništvo, strojna oprema),
- IskraEmeco, Kranj   (področja: elektronska vezja, načrtovanje mikroelektronskih vezij),
- SWARCO Lea, Lesce   (področje: načrtovanje in implementacija digitalnih vezij),
- RLS d.o.o., Komenda,   (področje: načrtovanje in testiranje integriranih vezij in elektronskih sistemov),
- Renishaw TI d.o.o., Ljubljana ,   (področje: načrtovanje in testiranje integriranih vezij in elektronskih sistemov),
- L-Tek elektronika d.o.o., Šentjernej ,   (področje: načrtovanje in testiranje elektronskih sistemov),
- Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana,   (področje: telekomunikacije, načrtovanje in testiranje elektronskih sistemov),
- Infineon Technologies, Beljak, Muenchen   (področje: načrtovanje integriranih vezij).
- Hella Saturnus Slovenija d.o.o., Ljubljana   (področje: digitalna in analogna vezja, prizkušanje vezij).

Laboratorijski študentski projekti

Študente elektronike vabimo, da se že med študijem vključijo v študentske projekte, ki se izvajajo v Laboratoriju za načrtovanje integriranih vezij. Predlagane teme:

 1. Virtualni inštrumenti: razvoj HW sklopov za Red Pitayo
  • naloge: razvoj vmesnikov in testnih struktur
  • orodja: brezplačna - Xilinx Vivado, Linux, GCC
  • jeziki: VHDL, C / C++, HTML, Javascript
 2. Strojni vid na FPGA: razvoj aplikacij s področja obdelave video signalov na vezjih FPGA (VHDL)
  • naloge: razvoj algoritmov in aplikacij na FPGA
  • orodja: licenčna - Xilinx Vivado in ISE System Edition, Matlab in Simulink
  • jeziki: VHDL, C, Javascript, Matlab
  • status: nekaj zaključenih diplom, predlogi novih projektov
 3. Načrtovanje integriranih elektronskih sistemov: razvoj in testiranje blokov integriranih vezij za enkoderje
  • naloge: razvoj posameznih integriranih gradnikov, sklopov in integriranih sistemov
  • orodja: Cadence, Matlab
 4. Načrtovanje diskretnih senzorskih elektronskih sistemov: razvoj in testiranje sistemov za različne senzorske elemente
  • naloge: razvoj posameznih vezij na PCB za zajem, obdelavo in procesiranje senzorskih signalov
  • orodja: KiCad, LTSpice, STM Qube

Zakaj bi sodeloval?

V rednem študijskem programu je na voljo le omejeno število ur za praktično delo in projekte. Bolonjski študij prve stopnje se na univerzitetni smeri zaključi brez prakse in diplome, kar pomeni tudi brez potrebnih izkušenj za delo v nekem razvojnem podjetju. S sodelovanjem pri študentskem projektu pridobite dragocena znanja, ki vam bodo koristila pri nadalnjem študiju in iskanju zaposlitve. Rezultate dela v laboratoriju na koncu študijskega leta spravimo na papir in jih v jeseni predstavimo na Elektrotehniški in računalniški konferenci (ERK).

Kdo je vabljen?

Študenti vseh letnikov, ki vas zanima elektronika, še posebej razvoj digitalnih sistemov in načrtovanje mešano analogno-digitalnih sistemov.

Kako poteka delo?

Ko se prvič oglasite se dogovorimo za mentorstvo na izbrani temi in konkretno nalogo. S posamezno temo projekta se običajno ukvarja več študentov. Na delo ali posvet prihajate kadar imate čas: pred ali po predavanjih in vajah. V Laboratoriju je vedno na voljo nekaj računalniških delovnih mest ter vsa strojna in merilna oprema. Delo na študentskem projektu je brez obveznosti, tempo prilagajamo sposobnostim in obremenitvi posameznika.

(c) LNIV 2022