Napaka :(

Vhodi
Prevajanje in simulacijaPC:

SP:

Akum:

IzhodiPomnilnik

Zbirni jezik: Prevedi

šestnajstiško desetiško     RAM simboli