Fakulteta za elektrotehniko - Tržaška 25 - 1000 Ljubljana - Slovenija

Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Tel: +386 1 4768 351

Predmeti

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

Dodiplomski (stari)

Podiplomski (stari)

Projekti in diplome

Modul B: (VS) Integrirana vezja in Načrtovanje digitalnih elektronskih sistemov

5. semester IV (2-0-2) in NDES (2-0-2)

GrafTB | HDL / VHDL | Quartus | CPE4 / CPU16 | Modul B 2019 | 2017 | 2015

Vsebina

Na spletni strani FE je kratek opis predmeta Integrirana vezja in študijske literature.

Literatura

 1. J.Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolic: "Digital Integrated Circuits: A Design Perspective", Prentice Hall, 2003
 2. A. Trost: "Načrtovanje digitalnih vezij v jeziku VHDL", založba FE/FRI, 2011
Prosojnice za predavanjaGradivo za vaje
 • Uvod v laboratorijske vaje (pdf)
 • lab 1-2: kombinacijska vezja (pdf)
 • lab 3: pomikalni register (pdf)
 • lab 4: leteča luč (pdf)
 • lab 5: sinusni generator (pdf)
 • lab 6: mikrosekvenčnik (pdf)
 • lab 7: mikrokrmilnik in miniprojekt (pdf)
 • lab 8: vmesnik za tipke (pdf)
 • lab 9: matrični prikazovalnik (pdf)
 • lab 10: sistem s procesorjem (pdf)
 • lab 11: projekt (pdf)

Dodatno gradivo

 • Priprava in zagovor zagovor laboratorijskega projekta predmeta NDES. Konzultacije o projektu in zagovor projekta bo z orodjem Zoom (po dogovoru na elektronsko pošto Andrej.Trost@fe...).
 • Kratka navodila za delo s programsko opremo Quartus
 • Predstavitev delovanja CMOS inverterja

Zasnova mikroelektronskih vezij

(c) LNIV 2014