Fakulteta za elektrotehniko - Tržaška 25 - 1000 Ljubljana - Slovenija

Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Tel: +386 1 4768 351

Predmeti

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

Dodiplomski (stari)

Podiplomski (stari)

Projekti in diplome

Modul B: (VS) Integrirana vezja in Načrtovanje digitalnih elektronskih sistemov

5. semester IV (2-0-2) in NDES (2-0-2)

SHDL / SHDL3 | VHDL | Quartus | CPE4 / CPU16 | Modul B 2019 | 2017 | 2015

Vsebina

Zasnova in izvedba integriranih vezij (IV), snovanje digitalnih elektronskih sistemov (NDES).

Literatura

  1. J.Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolic: "Digital Integrated Circuits: A Design Perspective", Prentice Hall, 2003
  2. A. Trost: "Načrtovanje digitalnih vezij v jeziku VHDL", založba FE/FRI, 2011
  3. B.J. LaMeres: "Quick Start Guide to VHDL", Springer, 2019
  4. A. Trost: Small Hardware Description Language: navodila, Turorial in Intro, LNIV, FE, 2021
Prosojnice za IVLab vaje NDES

Dodatno gradivo

  • Navodila za zagovor laboratorijskega projekta NDES (pdf)
  • Kratka navodila za delo s programsko opremo Quartus

Zasnova mikroelektronskih vezij

(c) LNIV 2021