(Altera)

Programirljiva vezja in razvojne plošče

V laboratoriju uporabljamo razvojne plošče DE0-Nano z vezji FPGA družine Cyclone IV E, ki smo jih nadgradili z razširitvenimi ploščami (magistrsko delo: SasoRudolf.pdf). Razširitvena plošča vsebuje uporabne vhodno/izhodne komponente:

De0-Nano User Manual: de0nano.pdf

Razvojno orodje Quartus Prime

Quartus osnove | Blink | Simulacija (ModelSim)

Quartus Prime je razvojno orodje proizvajalca Intel (bivša Altera). Na spletni strani www.altera.com je na voljo brezplačna verzija Quartus Prime Lite Edition, proizvajalec zahteva le, da se na njihovi spletni strani registrirate. Navodila za namestitev Quartus20.pdf.

Navodila so napisana za različico 17.0, vendar veljajo tudi za novejše različice. Za vaje na razvojnih sistemih DE0 Nano je potrebno ob namestitvi izbrati: Quartus Prime, ModelSim in Cyclone IV device support. Ob prvem zagonu izberemo opcijo Run Quartus Prime. V programu je potrebno nastaviti pot do ModelSim:

Tools > Options, EDA Tool Options: ModelSim-Altera: C:\intelFPGA_lite\17.0\modelsim_ase\win32aloem

Posebna navodila za namestitev USB Blaster II gonilnika v Winodws 10 ali novejših: Why does the Intel® FPGA Download Cables drivers installation fail on Windows* operating system?. Lahko poskusite tudi namestiti gonilnik iz arhiva: usbblasterii.zip, usbblstr.zip.

Projekti

Demux na razširitveni plošči (S. Rudolf)

Projekt demux.zip vsebuje Xilinx ISE projekt za vezje CPLD na razširitveni plošči. Vezje deluje kot časovni demultiplexer za periferne komponente in izvaja prilagoditev osveževanja vrstic LED matrike, da so enakomerno osvetljene.

Znakovni terminal (M. Langus)

Projekt VGAtext.zip vsebuje komponento za prikaz znakov na VGA monitorju. Demonstracija na razvojni plošči, kjer pošiljamo kode znakov po virtualnem vmesniku in jih potrdimo s tipkami na razširitveni plošči.

Testna struktura TB_VGAtest.vhd bere datoteko z besedilom in jo prikaže v tekstovni izhodni datoteki slika.txt.

RISC V (M. Poljanšek)

Projekt NEORV32_DE0-Nano.zip z zbranimi testnimi programi, prirejenimi za delovanje z razširitvenim vezjem. Razvojna orodja so na operacijskem sistemu Linux Ubuntu 20.04.4 LTS

Quartus projekt se nahaja v mapi setups, v podmapi projekt. Poleg tega projekta se v mapi nahajajo še demonstracijski projekti za druge razvojne plošče. V mapi sw (ang. software) v podmapi demos, se nahajajo demonstracijski programi. Predpripravljeni primeri programov se nahajo v podmapah example in example2. Slednja je novejša in vsebuje programe kompatibilne z novejšo različico procesorja, ki je uporabljena v projektu. Starejši programi delujejo, mogoči so kakšni zapleti glede registrov in dostopov do le-teh.

PMOD AD/DA vmesnik (R. Bunderšek)

VHDL komponente ADCDAC.zip za krmiljenje AD in DA vmesnika na PMOD razširitveni plošči. V paketu je tudi vmesnik s pomnilnikom za shranjevanje vzorcev in demonstracijski funkcijski generator. Opis vezja v diplomski nalogi: Rok Bunderšek, Analogno-digitalna razširitvena plošča za programirljiva vezja, FE, 2022