Fakulteta za elektrotehniko - Tržaška 25 - 1000 Ljubljana - Slovenija

Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Phone: +386 1 4768 351

Predmeti

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

Dodiplomski (stari)

Podiplomski (stari)

Projekti in diplome

Programirljivi digitalni sistemi 2015

2. semester (2-0-2)

Opis predmeta | Knjiga | PDS 2013 | PDS 2012 | PDS 2011 | Mikrooperacije | Vprašanja

Skripta in učno gradivo za predmet Programirljivi digitalni sistemi, A. Trost, 2016
Poglavja Prezentacije
1. Uvod v digitalna vezja uvod
2. Digitalni signali signali
3. Logična vrata vrata
4. Kombinacijski gradniki gradniki
5. Sekvenčna vezja pomnilniki
6. Načrtovanje vezij vezave , stanja
7. Programirljiva logika (C)PLD , FPGA
8. Digitalni sistemi operacije , vmesniki
procesorji , sistemi

Laboratorijske vaje

Gradivo za laboratorijske vaje je na e.fe.

Poročilo

Na laboratorijskih vajah boste dobili navodila za katero vajo napišite poročilo z opisom vezja, ki ste ga razvijali pri vaji. Poročilo naj vsebuje:
  • kratko predstavitev delovanja vezja,
  • opis zunanjih signalov in gradnikov,
  • predstavitev delovanja s pravilnostno tabelo, diagramom, časovnim potekom ali enačbo (izberite najprimernejši način),
  • predstavitev in razlago končne sheme (zajemite sliko s Print Screen in vključite v dokument) in
  • kratek povzetek logičnih gradnikov, ki sestavljajo končno vezje (lasten opis ali povzetek rezultatov programske opreme).
Ne pozabite tudi na podpis, ime predmeta, št. vaje in datum. Poročilo laboratorijske vaje oddajte do 8.6.2018 v elektronski obliki na naslov:

Izpit

Na pisnem izpitu bo 10 nalog z več odgovori, od katerih je samo eden pravilen. Rezultati bodo znani takoj po izpitu, za ustni izpit pa se prijavite na seznam, ki bo objavljen pri kabinetu (Andrej Trost, 4 nadstropje). Pogoj za izpit so opravljene laboratorijske vaje in oddano poročilo.

Primeri izpitnih nalog: Vaje.pdf

Literatura

1. A. Trost, Uvod v programirljive digitalne sisteme, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 2016
2. F. Vahid, Digital design, John Wiley & Sons, 2006(2011)
3. M. M. Mano, Logic and Computer Design Fundamentals, Prentice Hall, 2007.
4. K. Parnell, N. Mehta, Programmable Logic Design Quick Start Handbook, Xilinx, 2004
5. J. F. Wakerly, Digital Design Principles and Practices, Prentice Hall, 2000.
6. M. Ercegovac, T. Lang, J. H. Moreno, Introduction do Digital Systems, John Wiley & Sons, 1999.
7. A. Moore, FPGA for Dummies, Altera Special Eddition, John Wiley & Sons, 2014
(c) LNIV 2009