Fakulteta za elektrotehniko - Tržaška 25 - 1000 Ljubljana - Slovenija

Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Tel: +386 1 4768 351

Predmeti

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

Dodiplomski (stari)

Podiplomski (stari)

Projekti in diplome

Digitalni elektronski sistemi UNI

4. semester (2-0-2)

Opis | SHDL | DES 2016 | DES 2015 | DES 2014 | DES 2013 | DES 2012 | DES 2011 | DES 2010

Gradivo za predavanja

 • Uvod (pdf) in digitalni sistemi (pdf)*
 • Model in realno vezje (pdf)*
 • VHDL signali, izrazi (pdf)
 • VHDL obnašanje vezja (pdf)
 • VHDL komponente (pdf), Grafični Test Bench
 • VHDL povzetek (pdf)
 • Sekvenčna vezja in stroji stanj (pdf)*
 • Programirljiva vezja (pdf)*
 • Načrtovanje na ravni registrov (pdf)*
 • Pravila za sintezo (pdf)
 • Vodila in vmesniki (pdf)*
 • Zaporedni vmesniki (pdf)*
 • Mikrosekvenčnik (pdf)*
 • Digitalni sistemi in procesorji (pdf)*

* gradivo ima na koncu povzetek vprašanj za utrjevanje snovi.

Literatura

 1. A. Trost: "Osnove modeliranja digitalnega vezja v strojno-opisnem jeziku", FE, 2020
 2. B. Mealy, F. Tappero: "Free Range VHDL", freerangefactory.org, 2018
 3. W.J. Dally, R.C. Harting, T.M. Aamodt, "Digital Design Using VHDL", Cambridge University Press, 2016
 4. A. Trost: "Načrtovanje digitalnih vezij v jeziku VHDL", založba FE/FRI, 2011
 5. M. M. Mano: "Logic and Computer Design Fundamentals", Prentice Hall, 2007

Projekt: elektronske orgle

Laboratorijske vaje

Urnik laboratorijskih vaj: sreda 15h (LEV, M-Ro), četrtek 11h (LEV, Ru-Z), četrtek 16h (LRNV, A-K)

Povezava za prenos datotek: file_sharing

 1. Vhodno-izhodni vmesnik (avdio_vmes.zip)
 2. Kombinacijska vezja
 3. PWM (sistemDES3.qar)
 4. Sekvenčno digitalno sito (TestFIR.vhd)
 5. Oscilator s pulzno-širinskim modulatorjem (sistem.zip)
 6. Generator tonov (generator.zip)
 7. Generator sinusnih tonov (rom.vhd), PS/2 vmesnik (testPS2.vhd), VGA (DE0_VGA.zip)
 8. Generator z ovojnico, Vmesnik z dekodirnikom, Grafika s slikami (grafikaTB.vhd)
 9. Preizkus generatorja, sistemPS.zip, Preizkus grafike
(c) LNIV 2017