Fakulteta za elektrotehniko - Tržaška 25 - 1000 Ljubljana - Slovenija

Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Tel: +386 1 4768 351

Predmeti

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

Dodiplomski (stari)

Podiplomski (stari)

Projekti in diplome

Digitalni elektronski sistemi UNI

4. semester (2-0-2)

Opis | SHDL | DES 2017 | DES 2016 | DES 2015 | DES 2014 | DES 2013 | DES 2012 | DES 2011 | DES 2010

Vsebina

Postopek zasnove digitalnega elektronskega sistema. Predstavitev možnih tehnoloških izvedb in ocena posamezne ciljne tehnologije s stališča porabe moči, velikosti, zmogljivosti, cene, časa zasnove in izdelave. Predstavitev delovanja digitalnega sistema na nivoju RTL (angl.: Register-Transfer Level). Delitev digitalnega sistema na krmilni in podatkovni del. Primer zasnove preprostega digitalnega elektronskega sistema: od algoritma do izvedbe v ciljni tehnologiji. Zasnova in izvedba mikroračunalnika: arhitektura in specifikacija delovanja, opis ukazov in razlaga časovnega poteka operacij v posameznem urnem ciklu, zasnova in opis gradnikov (pomnilnik, procesorski del, krmilna logika, vodila) s strojno opisnim jezikom, izdelava gradnikov in njihova integracija v digitalni sistem. Priprava testnih programov za preizkus delovanja izdelanega mikroračunalnika.

Gradivo za predavanja 2022 je v spletni učilnici e.fe.

Literatura

  1. A. Trost: Osnove modeliranja digitalnega vezja v strojno-opisnem jeziku, FE, 2020
  2. Harris & Harris: Digital Design and Computer Architecture, Morgan Kaufmann, 2007
  3. B.J. LaMeres: Quick Start Guide to VHDL, Springer, 2019
  4. A. Trost: "Načrtovanje digitalnih vezij v jeziku VHDL", založba FE/FRI, 2011
  5. M. M. Mano: "Logic and Computer Design Fundamentals", Prentice Hall, 2007

Projekt: elektronske orgle

Laboratorijske vaje

Laboratorijske vaje začnemo 28.2.2022. Razdelitev v skupine:

  ponedeljek 13h15, LEV, R-Ž (sk3a)
  četrtek 16h15, LRNV, J-P (sk2a)
  četrtek 16h15, LEV, A-H (sk1a)

(c) LNIV 2022