Fakulteta za elektrotehniko - Tržaška 25 - 1000 Ljubljana - Slovenija

Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Tel: +386 1 4768 351

Predmeti

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

Dodiplomski (stari)

Podiplomski (stari)

Projekti in diplome

Digitalni elektronski sistemi UNI

4. semester (2-0-2)

Opis | DES 2015 | DES 2014 | DES 2013 | DES 2012 | DES 2011 | DES 2010 | VHDL osnove | Grafični TestBench | Spartan-3 modul

Gradivo za predavanja

 • Pregled FPGA (pdf)
 • Načrtovanje na nivoju RTL (pdf)
 • Pravila za sintezo (pdf)
 • Vodila in vmesniki (pdf)
 • Zaporedni vmesniki (pdf)
 • Mikrosekvenčnik in procesor (pdf)

Projekt: Red Pitaya digitalni osciloskop (pdf)

Vabilo

Vabljeni na predavanje v sredo 26.4. ob 17h-18h v P11, ki ga organiziramo s podjetjem Avnet Silica. Podjetje se ukvarja z distribucijo elektronskih komponent in svetovanjem razvojnim inženirjem. Predstavljene bodo aktualne tehnologije in novosti s področja FPGA, razvojna orodja in znanja, ki se pričakujejo od današnjih razvojnikov.

Laboratorijske vaje

Drugo poročilo iz laboratorijskih vaj pripravite do 12.6. in oddajte v obliki pdf po elektronski pošti. Poročilo naj bo v obliki kratkega opisa komponente IP (IPosc, IPgraf oz. IPvmesnik), ki obsega največ 2 strani. Poleg poročila oddajte tudi arhivsko datoteko (*.zip) z vašo komponento (samo arhiv komponente, ne celega projekta!). Opis komponente IP naj vsebuje:

 • predstavitev komponente, na kratko opišite kaj dela,
 • blokovna z zunanjimi signali in tabela z opisom vsakega signala: ime, smer, podatkovni tip in kratka razlaga,
 • opis glavnih sestavnih delov (vključene komponente, procesi),
 • kratka predstavitev delovanja in
 • povzetek rezultatov sinteze v izbrano vezje FPGA
 1. Shema vezja (Navodila za Eagle)
 2. Vhodno-izhodni vmesnik
 3. Kombinacijska vezja (Navodila za Vivado)
 4. Sekvenčno digitalno sito (TestFIR.vhd)
VmesnikGrafikaLogika
 1. Testni projekt (ProjDES17.zip)
(c) LNIV 2015