Fakulteta za elektrotehniko - Tržaška 25 - 1000 Ljubljana - Slovenija

Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Tel: +386 1 4768 351

Predmeti

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

Dodiplomski (stari)

Podiplomski (stari)

Izpiti in diplome

Specialistični študij - Video tehnologija

Vsebina

Predmet obravnava fizikalna ozadja oblikovanja slikovne informacije, načela generiranja video signala in standarde analognih TV sistemov, oceno kvalitete slike ter digitalne video sisteme.

Literatura

 1. A. Trost: Video tehnika, zapiski predavanj (bodo na voljo pred zaključkom predavanj)
 2. A. Luther, A. Inglis: Video Engineering, McGraw-Hill, 1999
 3. J.C. Whitaker: Standard Handbook of Video and TV Engineering, McGraw-Hill, 2000
 4. M. Robin: Digital Television Fundamentals, McGraw-Hill, 2000
 5. R. Gonzalez: Digital Image Processing, Prentice Hall, 2002
 6. ePanorama: Digital Video Page, http://www.epanorama.net/links/videodigital.html

Prosojnice za predavanja

 • Uvod, svetloba in barve, fotometrija, kvaliteta slike (pdf)
 • Analogni video sistemi (pdf)
 • Kamere, prikazovalniki (pdf), Digitalna tehnika (pdf)
 • PAL/NTSC dekoderji (pdf), Digitalni video sistemi (pdf)
 • Digitalna obdelava slik (pdf)
 • Zgoščevanje in segmentacija slike (pdf)

Seminarske naloge

Pisni del ocene pridobite z izdelavo in predstavitvijo seminarske naloge. Tema seminarske naloge naj obravnava določeno specifično tematiko iz področja video tehnologije. Poleg pisnega izdelka pripravite tudi predstavitev v elektronski obliki za cca. 15 minut. Predstavitve seminarskih nalog bodo potekale v času predavanj.

Laboratorijske vaje

Laboratorijske vaje s področja načrtovanja vezij za zajem in obdelavo digitalnih slik (v povezavi s predmetom Digitalni elektronski sistemi) bodo v četrtek 21.5. in 28.5. ob 16h-19h.

(c) LNIV 2009