Fakulteta za elektrotehniko - Tržaška 25 - 1000 Ljubljana - Slovenija

Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Tel: +386 1 4768 351

Predmeti

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

Dodiplomski (stari)

Podiplomski (stari)

Izpiti in diplome

Specialistični študij - Elektronski sistemi

Vsebina

Razširitev znanj s področja digitalnih vezij za načrtovanje kompleksnih digitalnih sistemov. Poudarek je na sistemskem pristopu v RTL opisu delovanja sistema, ekvivalentni predstavitvi v VHDL jeziku, simulaciji, logični sintezi ter tehnološki implementaciji s programirljivimi vezji Xilinx, Altera in Atmel.

Literatura

  1. Ercegovac, T. Lang in J.M. Moreno: Introduction to Digital Systems, Wiley, 1998
  2. S. Lee: Design of Computers and Other Complex Digital Devices, Prentice Hall, 2000
  3. J.W. Stewart: Digital Electronics Laboratory Experiments, Prentice Hall, 2001
  4. M. Zwolinski: Digital System Design and VHDL, Prentice Hall, 2000
  5. M.M. Manno, Computer Engineering: Hardware Design, Prentice Hall, 2000
  6. F. Vahid in T. Givargis: Embedded System Design, Wiley, 2002

Prosojnice za predavanja

Laboratorijske vaje

Na laboratorijskih vajah se bomo ukvarjali z načrtovanjem programske in strojne opreme za digitalno obdelavo slike ter izvedbo na prototipnem sistemu z FPGA vezjem.

(c) LNIV 2009