Faculty of Electrical Engineering - Trzaska 25 - 1000 Ljubljana - Slovenia

Laboratory for Integrated Circuit Design

Phone: +386 1 4768 351

Predmeti

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

Dodiplomski (stari)

Podiplomski (stari)

Projekti in diplome

Proste teme diplomskih nalog

Informacije o diplomskih nalogah

Za vse informacije o možnih diplomskih in zaključnih nalogah se oglasite prosim pri prof. Andreju Žemvi ali pri prof. Andreju Trostu ali v Laboratoriju za načrtovanje integriranih vezij.

Na voljo so tudi zanimive diplomske naloge v sodelovanju z naslednjimi podjetji (inštituti):

- IskraTel, Kranj
   (področja: telekomunikacije, računalništvo, strojna oprema),

- IskraEmeco, Kranj
   (področja: elektronska vezja, načrtovanje mikroelektronskih vezij),

- Iskra Transmission, Ljubljana
   (področja: telekomunikacije, strojna oprema),

- Ultra, Zagorje
   (področja: strojna oprema, prenos in obdelava signalov),

- Lea, Lesce
   (področje: načrtovanje in implementacija digitalnih vezij),

- Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana
   (področje: telekomunikacije, načrtovanje in testiranje elektronskih sistemov),

- Infineon Technologies, Beljak, Muenchen
   (področje: načrtovanje integriranih vezij).

(c) LNIV 2009