Faculty of Electrical Engineering - Trzaska 25 - 1000 Ljubljana - Slovenia

Laboratory for Integrated Circuit Design

Phone: +386 1 4768 351

Predmeti

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

Dodiplomski (stari)

Podiplomski (stari)

Projekti in diplome

Načrtovanje digitalnih elektronskih sistemov

3. stopnja

NDES 2012

Vsebina

Predstavitev tehnoloških izvedb sistema v integriranem vezju in osnovnih gradnikov. Potek načrtovanja sistema za izvedbo v integriranem vezju: opis delovanja na nivoju RTL, delitev na krmilno logiko in logiko za obdelavo podatkov, izvedba in integracija obeh delov. Modeliranje vezij v strojno-opisnem jeziku VHDL. Predstavitev zgradbe programirljivih vezij in pregled aktualnih družin vezij FPGA. Predstavitev vgrajenih IP (Intellectual Property) jeder: procesorji, pomnilniki, komunikacijske enote. Uporaba mehkih procesorskih jeder v programirljivih vezjih. Pomnilniške strukture: princip delovanja in izvedba. Komunikacija med gradniki v sistemu: I2C, CAN, LIN, USB, PCI. Višjenivojsko modeliranje sistemov, hkratno načrtovanje strojne in programske opreme. Primeri načrtovanja vezij in sistemov: izvedba algoritma za šifriranje podatkov. Predstavitev različnih metrik pri načrtovanju digitalnih elektronskih vezij in načini optimizacije sistema.

Izpitni roki

po dogovoru z Andrejem Trostom

Literatura o visokonivojski sintezi

Gradiva

Laboratorijske vaje

  1. Visokonivojska sinteza komponente sistema (pdf, ndes-krog.zip)
  2. Matrična transformacija (pdf, transform.zip, mm-final.cpp)
  3. Digitalno sito (pdf, fir.zip fir2.cpp)
  4. Vaja 3, 2015: Šifriranje podatkov (pdf, meritev.sdk.zip helloworld.c, encrypt.cpp)
(c) LNIV 2016