Fakulteta za elektrotehniko - Tržaška 25 - 1000 Ljubljana - Slovenija

Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Tel: +386 1 4768 351

Predmeti

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

Dodiplomski (stari)

Podiplomski (stari)

Izpiti in diplome

Digitalna elektronska vezja

4. semester (4-1-2)

Vsebina

Bipolarna in CMOS logicna vezja - logicni nivoji in sumne meje, prenosne karakteristike, zakasnitve, poraba moci, vpliv obremenitev. Opis digitalnih vezij v jeziku ABEL in VHDL. Pristopi k nacrtovanju in realizaciji kombinacijskih vezij. Primeri kombinacijskih vezij - dekodirniki, tristanjska vezja, multiplekserji, vezja z EX-ALI vrati, primerjalniki, sestevalniki, mnozilniki, ALE. Pristopi k nacrtovanju in realizaciji sekvencnih vezij. Primeri sekvencnih vezij. Vgrajeni sistemi (embedded systems). Realizacija digitalnih vezij in sistemov s programirljivimi ASIC vezji (Xilinx, Altera). Strojna verifikacija vezij.

Literatura

  1. B.Zajc, Analogna in digitalna integrirana vezja, Elektrotehniski vestnik, 2000.
  2. P.J.F. Wakerly, Digital Design: Principles and Practices, Prentice Hall, 2000.

Prosojnice za predavanja

Laboratorijske vaje

Primeri izpitov

(c) LNIV 2009