Fakulteta za elektrotehniko - Tržaška 25 - 1000 Ljubljana - Slovenija

Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Tel: +386 1 4768 351

Predmeti

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

Dodiplomski (stari)

Podiplomski (stari)

Projekti in diplome

Digitalni elektronski sistemi UNI

4. semester (2-0-2)

Opis | DES 2013 | DES 2012 | DES 2011 | DES 2010 | VHDL osnove | Programska oprema | Spartan-3 modul

Gradivo za predavanja

  • Pregled FPGA (pdf)
  • Načrtovanje (pdf) in pravila (pdf)
  • Paralelni vmesniki (pdf)
  • Zaporedni vmesniki (pdf)
  • Mikrosekvenčnik (pdf)
  • Mikroprocesor (pdf)

Projekt: Grafični modul za Red Pitayo (pdf)

Laboratorijske vaje

Laboratorijske vaje se začnejo 8.3., o razdelitvi v skupine se bomo dogovorili na predavanjih.
Predlog: A-Ka četrtek 16h, Kl-Pa četrtek 18h, Pe-Ž torek 16h.

Uvodne laboratorijske vaje
Shema vezja (pdf) Kombinacijska vezja: ALE (pdf)
Tiskano vezje (pdf) Sekvenčna vezja: Gaussovo sito (pdf)
Arhitektura Grafika Vmesnik
21.4. Shema modula (pdf) Generator VGA (pdf)
VGAtest.vhd, vga.xdc
Zaporedni vmesnik (pdf)
VmesnikTB.vhd
5.5. TIV modula (pdf) Prikaz sličice (pdf) Rotacijski kodirnik (pdf)
12.5. Generator VGA (pdf) Prikaz znakov (pdf, crom.vhd, TB_VGAtest.vhd) Sistemski vmesnik (pdf, TB_SisVmes.vhd)
19.5. Prototip vezja Prikaz grafikona (pdf, TB_VGAtest2.vhd) Generator VGA (pdf)
VGAtest.vhd, vga.xdc
26.5. Meritve Prikaz grafikona II (pdf, graf.vhd) Celotno vezje (pdf, zip)
(c) LNIV 2015