Selected bibliography: Andrej Trost


Original Scientific Article

 1. MUROVIČ Tadej, TROST Andrej. Massively parallel combinational binary neural networks for edge processing. Elektrotehniški vestnik, ISSN 0013-5852., 2019, letn. 86, št. 1/2, str. 47-53 (pdf).

 2. TROST Andrej, ŽEMVA Andrej. A web-based tool for learning digital circuit high-level modeling. International journal of engineering education, ISSN 0949-149X, 2019, vol. 35, no. 4, str. 1224-1237

 3. MEDVEŠEK Jan, SYMINGTON Andrew, TROST Andrej, HAILES Stephen. Gaussian process inference approximation for indoor pedestrian localisation. Electronics letters, ISSN 0013-5194, 5 Mar. 2015, vol. 51, no. 5, str. 417-419

 4. BRATUŽ Iztok, VODOPIVEC Andrej, TROST Andrej. Resolving collision in EPCglobal class-1 gen-2 system by utilizing the preamble. IEEE transactions on wireless communications, ISSN 1536-1276, Oct. 2014, vol. 13, no. 10, str. 5530-5539

 5. TROST Andrej, ŽEMVA Andrej. Teaching design of video processing circuits. International journal of electrical engineering education, ISSN 0020-7209, Apr. 2012, vol. 49, no. 2, str. 170-178

 6. PERKO Klemen, KOCIK Rémy, HAMOUCHE Rédha, TROST Andrej. A modelling-based methodology for evaluating the performance of a real-time embedded control system. Simulation modelling practice and theory, ISSN 1569-190X, Aug. 2011, vol. 19, no. 7, str. 1594-1612

 7. DEDIČ Jože, FINC Matjaž, TROST Andrej. A methodology for supporting system-level design space exploration at higher levels of abstraction. Journal of circuits, systems, and computers, ISSN 0218-1266, 2008, vol. 17, no. 4, str. 703-727

University textbooks and monograph chapters

 1. TROST, Andrej. Uvod v programirljive digitalne sisteme. 1. izd. Ljubljana: Založba FE, 2016. ISBN 978-961-243-304-8 (pdf)

 2. TROST Andrej, ŽEMVA Andrej. Rapid prototyping of embedded video processing systems in FPGA devices. V: VOLOSENCU, Constantin (ur.). Cutting edge research in new technologies. Rijeka: Intech. cop. 2015, str. 65-84

 3. TROST Andrej. Načrtovanje digitalnih vezij v jeziku VHDL, Založba FE/FRI, ISBN 987-961-243-075-7, Ljubljana: 2011, dopolnjena izdaja 2011, 100 str

PhD mentor

 1. MEDVEŠEK Jan. Methods for improving the accuracy and reliability of indoor localisation : doctoral dissertation. Ljubljana: [J. Medvešek], 2016, (RUL)

 2. BRATUŽ Iztok. Optimizacija protokolov samodejnih brezstičnih sistemov za identifikacijo oseb in predmetov : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Bratuž], 2014, (RUL)

 3. PERKO Klemen. Visokonivojsko modeliranje strojne in programske opreme vgrajenih reaktivnih sistemov : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Perko], 2011

 4. DEDIČ Jože. Enovito razvojno okolje za sočasno načrtovanje strojne in programske opreme : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Dedič], 2006

 

Seclected bibliography 2001-2006