Fakulteta za elektrotehniko - Tržaška 25 - 1000 Ljubljana - Slovenija

Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Phone: +386 1 4768 351

Predmeti

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

Dodiplomski (stari)

Podiplomski (stari)

Izpiti in diplome

Programirljivi digitalni sistemi

2. semester (2-0-2)

Vsebina | Laboratorijske vaje | Orodja | Vprašanja

Pogosto zastavljena vprašanja

Na tej strani bodo odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi s predavanji, vajami ali izpitom pri predmetu Programirljivi digitalni sistemi.

 1. Kako bodo potekale laboratorijske vaje?
  Razdelite se v štiri skupine, letos imamo 9 laboratorijskih vaj. Na začetku vsake laboratorijske vaje bo kratka razlaga (priprave niso potrebne).

 2. Ali moram pisati poročila za vaje?
  Napisati je potrebno le eno poročilo, za eno izmed vaj št. 1 - 8, po dogovoru s predavateljem.
 3. Kaj vsebuje poročilo?
  1. Številko in naslov vaje, ime študenta in datum.
  2. Uvod z opisom kaj smo pri tej vaji delali.
  3. Opis vezja, kjer naj bodo najprej razloženi vsi zunanji signali, gradniki končne sheme in kako so ti gradniki narejeni (knjižnica, shema, diagram, mikrooperacije). Določite kateri predstavljajo kombinacijsko logiko in kateri sekvenčna vezja.
  4. V rezultatu predstavite delovanje v obliki simulacije ali tabele ter podajte zasedenost vezja (št. celic in flip-flopov).
 4. V kakšni obliki in kdaj oddam poročilo?
  Poročilo naj obsega 2 strani A4, skupaj z naslovom in imenom avtorja. Oddajte ga po elektronski pošti na naslov: do konca meseca maja 2014.
 5. Kje dobim študijsko gradivo? Gradivo je na voljo v obliki pdf na spletni strani predmeta in kot skripta v založbi FE.
(c) LNIV 2014