Fakulteta za elektrotehniko - Tržaška 25 - 1000 Ljubljana - Slovenija

Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Phone: +386 1 4768 351

Predmeti

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

Dodiplomski (stari)

Podiplomski (stari)

Projekti in diplome

Programirljivi digitalni sistemi 2013

2. semester (2-0-2)

Domov | PDS 2012 | PDS 2011 | Mikrooperacije | Vprašanja

Skripta in učno gradivo za predmet Programirljivi digitalni sistemi, A. Trost, 2013
Uvod v programirljive digitalne sisteme Predavanja Laboratorijske vaje
Digitalna elektronska vezja Orodje: Logisim
Navodila za ISE12
Signali in logična vrata
Osnovni gradniki Ugani: Lab1.doc
vaja1.ucf
Dekodirnik: Lab2.doc
vaja2.ucf
Načrtovanje vezij Potujoča luč: Lab3.doc
vaja3.ucf, delilnik.vhd
Prikazovalnik: Lab4.doc
vaja4.ucf, seg7.vhd,
Tiskano vezje: Lab5_6.doc
Programirljiva vezja Kodirnik: Lab7.doc
vaja7.ucf, delilnik1.vhd
PWM: Lab8.doc
Orodje za mikrooperacije
Digitalni sistemi
Krmiljenje LED: Lab9.doc
Picoblaze_ug129.pdf
Datoteke: pds9.zip

Dodatno gradivo

Primeri izpitnih nalog: Vaje.pdf

Literatura

1. F. Vahid, Digital design, John Wiley & Sons, 2006
2. M. Ercegovac, T. Lang, J. H. Moreno, Introduction do Digital Systems, John Wiley & Sons, 1999.
3. M. M. Mano, Logic and Computer Design Fundamentals, Prentice Hall, 2007.
4. K. Parnell, N. Mehta, Programmable Logic Design Quick Start Handbook, Xilinx, 2004
5. Classroom "Real Digital - A hands-on approach to digital design", Digilent Inc.
(c) LNIV 2009