Fakulteta za elektrotehniko - Tržaška 25 - 1000 Ljubljana - Slovenija

Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Phone: +386 1 4768 351

Predmeti

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

Dodiplomski (stari)

Podiplomski (stari)

Izpiti in diplome

Programirljivi digitalni sistemi 2011

2. semester (2-0-2), študijsko leto 2011/2012

Domov | Laboratorijske vaje | Orodja | Vprašanja

Skripta: Uvod v programirljive digitalne sisteme, A. Trost, maj 2012

Uvod (Poglavje1.pdf)

 • Digitalna vezja in električna vezja (Lekc1)

Digitalni signali (Poglavje2.pdf)

 • Binarni signali, statični red (Lekc2)
 • Kodiranje signalov (Lekc3)

Kombinacijska vezja (Poglavje3.pdf)

 • Elektronska stikala, logična vrata (Lekc4)
 • Kombinacijski bloki (Lekc5)
 • Programirljive matrike PLA (Lekc6)

Sekvenčna vezja (Poglavje4.pdf)

 • Pomnilni graniki (Lekc7)
 • Sekvenčna vezja in diagram stanj (Lekc8)

Programirljiva vezja (Poglavje5.pdf)

 • CPLD, FPGA (Lekc9)
 • načrtovanje s programirljivimi vezji (Lekc10)

Načrtovanje vezij z registri (Poglavje6.pdf)

 • Kontrolni in podatkovni podsistem (Lekc11)
 • Mikrooperacije (Lekc12)
 • Vmesniki in vodila (Lekc13)

Sestemi s centralno procesno enoto (Poglavje7.pdf)

 • mikroprogramiran krmilnik (Lekc14)
 • centralna procesna enota (Lekc15)

Vaje za izpit (Vaje.pdf)

Poročilo in izpit

Poročilo za izbrano laboratorijsko vajo oddajte do konca semestra po elektronski pošti andrej.trost@fe.uni-lj.si ali v pisni obliki v kabinet (A. Trost, 4. nadstropje).

Literatura

1. F. Vahid, Digital design, John Wiley & Sons, 2006
2. M. Ercegovac, T. Lang, J. H. Moreno, Introduction do Digital Systems, John Wiley & Sons, 1999.
3. M. M. Mano, Logic and Computer Design Fundamentals, Prentice Hall, 2007.
4. K. Parnell, N. Mehta, Programmable Logic Design Quick Start Handbook, Xilinx, 2004
5. Classroom "Real Digital - A hands-on approach to digital design", Digilent Inc.
(c) LNIV 2009