Faculty of Electrical Engineering - Trzaska 25 - 1000 Ljubljana - Slovenia

Laboratory for Integrated Circuit Design

Phone: +386 1 4768 351

Predmeti

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

Dodiplomski (stari)

Podiplomski (stari)

Projekti in diplome

Members

prof. dr. Andrej Žemva
phone: +386 1 4768 346 
fax: +386 1 426 4630 

izr. prof. dr. Andrej Trost
phone: +386 1 4768 350 

viš.znan.sod. dr. Urša Opara
Krašovec

phone: +386 1 4768 253 
ursa.opara@fe.uni-lj.si

znan.sod. dr. Mateja Hočevar
phone: +386 1 4768 254 
mateja.hocevar@fe.uni-lj.si

Researchers and Collaborators

Name Status E-mail
zasl. prof. dr. Baldomir Zajc Retired head of LNIV
Dane Seliger, dipl.inž.el. Technical Collaborator dane.seliger@fe.uni-lj.si
Tjaša Vidmar mag.graf.inž., Collaborator tjasa.vidmar@fe.uni-lj.si

(c) LNIV 2009