Fakulteta za elektrotehniko - Tržaška 25 - 1000 Ljubljana - Slovenija

Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Tel: +386 1 4768 351

Predmeti

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

Dodiplomski (stari)

Podiplomski (stari)

Izpiti in diplome

Digitalna integrirana vezja in sistemi

2. stopnja, 3. semester (3-0-2)

CMOS inverter | VHDL osnove | DIV 2015 | DIV 2014 | DIV 2013

Vsebina

Predmet podaja temeljna znanja s področja digitalnih integriranih vezij in sistemov. Pridobljena znanja so temelj za snovanje digitalnih integriranih vezij od najnižjega tranzistoskega nivoja do sistemskega opisa v jezikih za opis delovanje vezij. Tehnološke izvedbe kompleksnih digitalnih integriranih vezij in sistemov: standardne celice, polja vrat, vezja FPGA. CMOS inverter: zasnova, izvedba, prenosna karakteristika, šumne meje, zakasnitve, poraba moči. Zasnova kombinacijskih vezij CMOS v različnih tehnologijah. Zasnova sekvenčnih vezij CMOS v različnih tehnologijah. Zasnova osnovnih aritmetično logičnih gradnikov: seštevalniki, množilniki, pomikalni registri. Zasnova in izvedba pomnilniških vezij SRAM, DRAM, DDRAM, SDRAM in drugih. Zasnova in izvedba mikroprocesorskega sistema v tehnologiji ASIC.

Literatura

 1. J.Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolic: "Digital Integrated Circuits: A Design Perspective", Prentice Hall, 2003
 2. A. Trost: "Načrtovanje digitalnih vezij v jeziku VHDL", založba FE/FRI, 2011
Prosojnice za predavanjaGradivo za vaje
 • Chapter 1: Introduction (ppt)
 • Chapter 2: The Manufacturing Process (ppt)
 • Chapter 3: The Devices (ppt)
 • Chapter 4: The Wire (ppt)
 • Chapter 5: The CMOS inverter (ppt)
 • Chapter 6: Designing Combinational Logic Gates in CMOS (ppt)
 • Chapter 7: Sequential Circuits (ppt)
 • Chapter 8: Designing Complex Digital Integrated Circuits (ppt)
 • Chapter 9: Coping with Interconnect (ppt)
 • Chapter 10: Timing Issues in Digital Circuits (ppt)
 • Chapter 11: Designing Arithmetic Building (ppt)
 • Chapter 12: Designing Memory and Array Structures (ppt)

Povezave na Xilinx Zynq-7000, Vivado, Zedboard, RedPitaya

Laboratorijski projekt

Za zaključek laboratorijskih vaj je potrebno narediti projekt v katerem uporabite vsaj eno lastno komponento, ki je vključena v sistem na čipu (ZedBoard ali RedPitaya). Napišite tudi programsko opremo za demonstracijo delovanja sistema. V poročilu opišite:

 • cilje projektne naloge in blokovno zgradbo sistema,
 • podrobneje delovanje komponente, če je mogoče s simulacijo in testno strukturo,
 • povezavo komponente s procesorskim delom (katere registre nastavlja CPU) in
 • aplikacijo ter rezultate testiranja na razvojni plošči

Zasnova mikroelektronskih vezij

(c) LNIV 2013