Fakulteta za elektrotehniko - Tržaška 25 - 1000 Ljubljana - Slovenija

Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Phone: +386 1 4768 351

Orodje za načrtovanje vezij z registrskimi prenosi

S klikom na sivo obarvane celice izberi vrsto operacije: aritmetično, primerjavo, logično ali izbiro, ter v polja vpiši imena vhodnih in izhodnih signalov ter parametrov. Mikrooperacijam določi registre na izhodu, ki imajo signal za omogočanje (CE) in sinhroni reset (RS). Uporabi signale za povezavo med celicami in v tabeli določi vhode in izhode vezja. Veljavno ime signala se začne s črko in vsebuje le črke, številke ali podčrtaj. Določi velikost oz. število bitov (med 2 in 16) za vse signale, ki so predstavljeni kot pozitivna cela števila.

Z gumbom Start sproži analizo vezja, ki javi napako ali pa generira HDL opis vezja. Po uspešni analizi naredi simulacijo: določi vrednosti vhodov in pritisni gumb Korak. Vsakokrat se izvede en urin cikel.

Prog. digit sistemi | Laboratorijske vaje | Vprašanja

   Registrske celice

M1 →a
→b
→p
add/sub
a+b
register
EN:
RS:
o→
M2 →a
→b
→b
register
o→
M3 →a
→b
→p
register
o→
M4 →a
→b
→p
register
o→
M5 →a
→b
→p
register
o→
M6 →a
→b
→p
register
o→
M7 →a
→b
→p
register
o→
M8 →a
→b
→p
register
o→
VhodiIzhodibitov   Simulacija

Cikel:

HDL opis mikrooperacij shrani v datoteko Mikro.vhd:

(c) LNIV 2009