Faculty of Electrical Engineering - Trzaska 25 - 1000 Ljubljana - Slovenia

Laboratory for Integrated Circuit Design

Phone: +386 1 4768 351

Predmeti

1. stopnja VS

2. stopnja

3. stopnja

Dodiplomski (stari)

Podiplomski (stari)

Projekti in diplome

Programirljivi razvojni sistemi

Vezja razvita v Laboratoriju za načrtovanje integriranih vezij

V Laboratoriju za načrtovanje integriranih vezij imamo dolgo tradicijo načrtovanja sistemov, ki temeljijo na družinah vezij Xilinx FPGA. Prvi prototipni razvojni sistem smo razvili že v letu 1995 in na njem testirali vrsto digitalnih vezij. Razvojne sisteme uporabljamo za prototipno izvedbo in verifikacijo digitalnih vezij v okviru študentskih projektov, diplom in tekmovanj v načrtovanju digitalnih vezij. V zadnjem času razvijamo sisteme na osnovi cenovno dostopnih vezij iz družine Spartan:

  • S3A razvojna plošča: FPGA XC3S50A, VGA in vmesnik PIC-USB
  • Spartan-3 razvojni modul: FPGA XC3S200/400 z vmesnikom FTDI RS232-USB
  • Spartan-3 plošča: FPGA XC3S200 z vmesnikom v CPLD za verifikacijo vezij, FTDI (USB)
  • Spartan II prototipni moduli: FPGA XC2S200, SRAM in CPLD-USB
  • EVM-02 modul z dvema vezjema FPGA: 2 x XC2S100
  • Tiny2 modul z vezjem CPLD XC95144 in procesorjem AVR ATTiny26

S3A razvojna plošča

Spartan-3 razvojni modul

Spartan-3 plošča FPGA/CPLD


Vezja za laboratorijske vaje

Na laboratorijskih vajah uporabljamo komercialni razvojni sistem Basys 2 proizvajalca Digilent. Sistem vsebuje programirljivo vezje XC3S100E ali XC3S250E, 4 prikazovalnike, tipke stikala, LED, razširitvene priključke, priključek PS/2 ter izhodni priključek za računalniški monitor VGA.

(c) LNIV 2012