Selected bibliography 2001-2006


Original Scientific Article

 1. DEDIČ, Jože, FINC, Matjaž, TROST, Andrej. A framework for high-level system design exploration = Programsko ogrodje za visokonivojsko raziskovanje na sistemskem nivoju. Inf. MIDEM, sep. 2006, letn. 36, št. 3, str. 151-160

 2. KOPAČ, Franci, TROST, Andrej. A systematic approach to real-time image segmentation in FPGA devices = Sistematični pristop k segmentaciji slike v realnem času z vezji FPGA. Inf. MIDEM, mar. 2005, letn. 35, št. 1, str. 13-19

 3. DEDIČ, Jože, TROST, Andrej, ŽEMVA, Andrej. Seamless HW/SW co-design flow = Enovit načrtovalski potek sočasnega načrtovanja strojne in programske opreme. Inf. MIDEM, 2004, letn. 34, št. 1, str. 18-25

 4. FINC, Matjaž, TROST, Andrej, ZAJC, Baldomir, ŽEMVA, Andrej. HW/SW co-design of real-time video applications using a custom configurable prototyping platform = Sočasno načrtovanje strojne in programske izvedbe video aplikacij v realnem času z uporabo konfigurabilne prototipne platforme. Elektroteh. vestn., 2003, letn. 70, št. 5, str. 247-253

 5. TROST, Andrej, ŽEMVA, Andrej, ZAJC, Baldomir. Modularni FPGA prototipni sistem za obdelavo slik. Elektroteh. vestn., 2002, letn. 69, št. 1, str. 1-6.

 6. TROST, Andrej, ŽEMVA, Andrej, VERDERBER, Matjaž. Prototyping hardware and software environment for teaching digital circuit design. Int. J. Electr. Eng. Educ., 2001, vol. 38, no. 4, pp. 368-378.

Published Scientific Conference Contribution

 1. KONCILIJA, Matej, TROST, Andrej. Integrirani logični analizator. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik petnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2006, 25. - 27. september 2006, Portorož, Slovenija, zv. A, str. 73-76

 2. PERKO, Klemen, DEDIČ, Jože, TROST, Andrej. Graphical modeling and evaluation of embedded systems. V: VRTAČNIK, Danilo (ur.), ŠORLI, Iztok (ur.). Proceedings. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, cop. 2006, str. 383-388

 3. PERKO, Klemen, KRŽIŠNIK, Marjan, TROST, Andrej. Sistem za testiranje in umerjanje indikatorjev okvarnega toka na SN kabelskem distribucijskem omrežju KI20. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, str. 100-103

 4. DEDIČ, Jože, TROST, Andrej. Building modular and scalable CAD environment for HW/SW co-design. V: MALIČ, Barbara (ur.), BELAVIČ, Darko (ur.), ŠORLI, Iztok (ur.). 41th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Green electronics, September, 14. - September 16. 2005, Ribno, Slovenia. Proceedings. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2005, str. 197-202

 5. KOPAČ, Franci, TROST, Andrej, ŽEMVA, Andrej. Implementation of adaptive Huffman coding in MPEG video compression. V: TRONTELJ, Janez (ur.), CVIKL, Bruno (ur.), ŠORLI, Iztok (ur.). 40th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Non-ionizing Electromagnetic Fields from Overvoltage, Overcurrent and Electrostatic Discharge Protection to Bioeffects, September 29. - October 01. 2004, Maribor, Slovenia. Proceedings. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2004, str. 113-118

 6. TROST, Andrej, LIKAR Boštjan. Embedded Development Platform and Applications V: PIGNATEL, Giorgio (ur.), ŽEMVA, Andrej (ur.), ŠORLI, Iztok (ur.). 39th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Embedded Systems, October 01.-03. 2003, Ptuj, Slovenia. Proceedings. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2003, str. 255-260

 7. VERDERBER, Matjaž, ŽEMVA, Andrej, TROST, Andrej. HW/SW codesign of the MPEG-2 video decoder. V: IPDPS, International Parallel and Distributed Processing Symposium, April 22-26, 2003, Nice, France. Proceedings : e-zbornik. Los Alamitos [etc.]: IEEE Computer Society, 2003, str. [1-7].

 8. FINC, Matjaž, TROST, Andrej, ŽEMVA, Andrej. A configurable prototype platform for real time HW/SW video and image processing. V: GROTE, Caspar (ur.), ESTER, Renate (ur.). Grundlagen, Architekturen, Werkzeuge, Lösungen. Poing: Design&Elektronik, cop. 2003, str. 673-682

 9. FINC, Matjaž, ŽEMVA, Andrej, TROST, Andrej. Programirljivi sistem za zajemanje in obdelavo videa s podporo mehkega procesorskega jedra. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2002], zv. A, str. 69-72

 10. DEDIČ, Jože, ŽONTAR, Tadej, JANHAR, Aleš, TROST, Andrej. Design and implementation of customized embedded platform. V: KOSEC, Marija (ur.), BELAVIČ, Darko (ur.), ŠORLI, Iztok. 38th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Packaging and Interconnections in Electronics, October 09.-11. 2002, Lipica, Slovenia. Proceedings. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2002, str. 213-218

 11. FINC, Matjaž, TROST, Andrej, ŽEMVA, Andrej. HW/SW co-design and implementation of motion detection algorithms in an FPGA device. V: KOSEC, Marija (ur.), BELAVIČ, Darko (ur.), ŠORLI, Iztok. 38th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Packaging and Interconnections in Electronics, October 09.-11. 2002, Lipica, Slovenia. Proceedings. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2002, str. 189-194

 12. VERDERBER, Matjaž, ŽEMVA, Andrej, TROST, Andrej. Implementation of IDFT algorithm. V: Technical Program, Proceedings. Bratislava: Institute of Electrical and Electronic Engineers, 2001, str. 107-110

 13. VERDERBER, Matjaž, ŽEMVA, Andrej, TROST, Andrej. Implementation of the DCT-based encoder/decoder in FPGA devices. V: SMOLE, Franc (ur.), TOPIČ, Marko (ur.), ŠORLI, Iztok (ur.). 37th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Optoelectronic Devices and Applications, October 10. - 12. 2001, Bohinj, Slovenia. Proceedings. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2001, str. 129-134

 14. VERDERBER, Matjaž, ŽEMVA, Andrej, TROST, Andrej. IDFT based edge detection algorithm implemented in FPGA devices. V: BILJANOVIĆ, Petar (ur.), SKALA, Karolj (ur.). 24th international convention, May 21-25, 2001, Opatija, Croatia. MIPRO 2001 : proceedings. Rijeka: Liniavera, 2001, str. 34-37

 

Last change: August 2007.